ساجده باقری
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯾﯿﻢ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺝ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺴﺖ..
رسول: خیلی وقت است دیگر دستهایم با گرمای لیوان چایی گرم نمی شود ،آنقدر تنهابوده ام که چایی سرد شده است...
2014-02-16T21:41:17+00:00
یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه… و جریان زندگیتو فقط مرور کنی. بعدشم بگی: به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم…
رسول: lol!!!!!!!!!!!!!!
2014-02-16T21:41:58+00:00