رسول
یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه… و جریان زندگیتو فقط مرور کنی. بعدشم بگی: به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم…
I shared a message from sajede.