رسول
چیزی که فقط تو ایران اتفاق می افته!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه… و جریان زندگیتو فقط مرور کنی. بعدشم بگی: به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم…
I shared a message from sajede.
اولین اهنگی که میزاریم به اسم weak me upدانلود کنید ولذت ببرید اهنگ شادی که لذت میبرید.ضمنامتن شم می زارم برا تقویت زبان انگلیسی برای دانلود اینجا یا انجا کلیک کنید. http://www.themusicninja.com/wp-content/uploads/2013/06/avicii.mp3 Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Life will pass me by if I don't open up my eyes Well that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost [x2] I tried carrying the weight of the world But I only have two hands I hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is the prize So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost [x2] I didn't know I was lost I didn't know I was lost I didn't know I was lost I didn't know I was lost
I listened: http://www.themusicninja.com/wp-content/uploads/2013/06/avicii.mp3
چیزی که فقط تو ایران اتفاق می افته!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
I listened: weak me up.aviici
علی عبدالله پور کریزی: الان ولنتاینه ینی ..
2014-02-13T21:09:33+00:00
رسول: تو که نداری که بدونی فرداست ..
2014-02-13T21:13:43+00:00
رسول: به تمام دوستام گفتم بیان ثبت نام کنن
2014-02-13T21:15:08+00:00
علی عبدالله پور کریزی: هه مرسی ..ما که نداریم اره
2014-02-16T22:30:39+00:00