مریم رازی
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ!!! ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ
رسول: D))
2014-02-16T21:42:41+00:00
سره 30 سالشه، سربازی نرفته اونوقت میگه در صورت جنگ واسه دفاع از کشورم برمیخیزم..شما صبح ها قبل از ظهر برخیز نمیخواد تو زحمت بیوفتي لامصــب..