سره 30 سالشه، سربازی نرفته اونوقت میگه در صورت جنگ واسه دفاع از کشورم برمیخیزم..شما صبح ها قبل از ظهر برخیز نمیخواد تو زحمت بیوفتي لامصــب..