یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه… و جریان زندگیتو فقط مرور کنی. بعدشم بگی: به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم…
رسول: lol!!!!!!!!!!!!!!
2014-02-16T21:41:58+00:00